Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Batteriets livslängd (ny utrustning)

Krav ID
11193:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Batteriets testade hälsotillstånd1 efter 300 laddningscykler ska vara ≥ 90 %. Provningarna ska genomföras enligt standarden IEC EN 61960-3:2017 eller likvärdig standard. 

1Hälsotillstånd: Aktuell full laddningskapacitet (i mAh) uttryckt i procent av den dimensionerade kapaciteten (nominell kapacitet).

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Batteriets livslängd (ny utrustning)

Krav ID
11193:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Batteriets testade hälsotillstånd1 efter 300 laddningscykler ska vara ≥ 80 %. Provningarna ska genomföras enligt standarden IEC EN 61960-3:2017 eller likvärdig standard.

1Hälsotillstånd: Aktuell full laddningskapacitet (i mAh) uttryckt i procent av den dimensionerade kapaciteten (nominell kapacitet).

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts