Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Information om utrustningens klimatpåverkan (ny utrustning)

Krav ID
11550
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska senast x (fylls i av upphandlande organisationen) månader efter kontraktsstart, kunna redovisa tredjepartskontrollerad information om den levererade utrustningens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Detta kan göra med exempelvis följande: 

  • Certifierad miljö- eller klimatdeklaration enligt ISO 14025 eller likvärdig standard.
  • Annan tredjepartskontrollerad deklaration som redovisar produktens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, baserad på ISO 14067, PAS 2050 eller andra likvärdiga standarder.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts