Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Rapportering kring återanvändning och återvinning av utrustningen

Krav ID
11180:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören och upphandlande organisation ska tillsammans komma överens om en tidpunkt för när leverantören ska rapportera följande uppgifter till den upphandlande organisationen:

  • fabrikat, modell, serienummer och utrangeringsdatum för den utrustning som skickats in
  • testresultat under förberedelse för återanvändning
  • hur stor andel av den insamlade utrustningen som har återanvänts, återvunnits respektive kasserats samt om det skett inom EU/EES respektive utanför EU/EES
  • koldioxidbesparingar för de enheter som går till återanvändning
  • den ekonomiska ersättning som utgått till den upphandlande organisationen för den utrustning som har återanvänts eller återvunnits. 

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts