Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Vattenbesparande armaturer

Krav ID
10495:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Snålspolande armaturer och WC ska väljas

• Diskbänksblandare med flöde 0,2 l/s (12 l/min)

• Tvättställsblandare med flöde 0,1 l/s ( 6 l/min)

• Snålspolande WC-stolar med 4 l/stor spolning och 2 l/liten spolning

Vatten armaturer skall uppfylla energiklass A enligt Svenska Institutet för Standarder SIS/TK 519, Energimärkning av tappvattenarmatur eller motsvarande.

Rörsystemet skall dimensioneras för att kunna leverera erforderliga flöden till snålspolande armaturer. 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts