Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Dagvattenomhändertagande

Krav ID
10496
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Projektering för omhändertagande av dagvatten.

Dagvatten från tak och andra hård­gjorda ytor ska omhändertas lokalt. Lösningar för sådant omhändertagande ska projekteras .

Entreprenören / Konsulten ska redovisa den miljömässiga och tekniska bedömningen för beställaren i de fall bedömningen har gjorts att det inte är miljömässigt och tekniskt möjligt att omhänderta dagvattnet lokalt.   

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts