Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Skydd av yt- och grundvatten

Krav ID
10497
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Produktionen ska inte påverka yt- eller grundvatten negativt genom grumling eller föroreningar.

Det ska finnas dokumenterade rutiner för förebyggande insatser samt dokumenterade rutiner för hantering av avvikelser. Dessa rutiner ska gälla för respektive byggplats.
De ska finnas i ett kvalitets- eller miljöledningssystem, eller i en objektsanpassad miljöplan eller liknande styrande dokument.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts