Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Rutiner för hantering av spill och läckage

Krav ID
10511
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Avseende spill och läckage till mark, vatten eller avlopp så ska det under produktionen finnas dokumenterade rutiner om förebyggande insatser och insatser vid avvikelser.

Sådana rutiner ska vara beskrivna för respektive byggplats.

De ska finnas i ett kvalitets- eller miljöledningssystem, eller i en objektsanpassad miljöplan eller annan motsvarande beskrivning som styr arbetet på byggplatsen.

Rutinerna ska redovisas till beställaren innan produktionen påbörjas, senast ___ (datum).

 

 

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts