Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Skydd av hålrum

Krav ID
10514
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ventilationskanaler, don och ventilationsaggregat och rör ska under hela byggtiden skyddas från smuts och andra föroreningar.

Hål i håldäcksbjälklag, öppna ändar och don på monterade kanaler, rör med mera ska skyddstäckas, och kontrolleras så att de är rena innan montering esker av ventilationssystemet eller andra system eller konstruktioner.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts