Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ljudklass för konstruktioner

Krav ID
10535
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ljudklass B, enligt standard SS 25267:2015 Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Bostäder (inklusive uppdateringar och rättelser) eller likvärdig standard ska uppfyllas för lägsta vägda standardiserade ljudnivåskillnad för konstruktioner som avskiljer lägenhet från omgivande lägenhet, lokal eller andra utrymmen, högsta stegljudsnivå samt dimensionerande inomhusljudnivå från trafik tillsammans med andra yttre ljudkällor.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts