Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ljudklass för installationer

Krav ID
10536
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ljudklass B, enligt standard SS 25267:2015 (Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder. Standarden med rättelser och uppdateringar) respektive SS 2268:2007+T1:2017 (Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell) ska uppfyllas avseende installationer. 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts