Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Begränsning av byggbuller

Krav ID
10544
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Entreprenören ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att klara Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15, samt kontrollera att de genomförs.
- Kontroller ska protokollföras och avvikelser dokumenteras.
- Åtgärdsplan ska upprättas för avvikelser.
- Beställaren ska informeras regelbundet och ges dokumentation på begäran
Ljudsakkunnig ska kontrollera projekteringen med avseende på den färdigställda byggnaden som potentiell bullerkälla.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts