Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Magnetisk flödestäthet, vid totalentreprenad

Krav ID
10546:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Entreprenören ska:

  • Projektera så att den magnetiska flödestätheten i byggnaden blir högst 0,2 µTesla.
  • Upprätta mät- och kontrollplaner för magnetiska fält. Planerna ska upprättas i samråd med beställaren.
  • Genomföra mätningar enligt mät- och kontrollplaner för magnetiska fält under produktionen vid tillfällen då elsystemen är strömförande samt vid slutbesiktning. Mätresultaten ska sammanställas i ett protokoll.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts