Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Utformning av drift och underhållsinstruktioner

Krav ID
10551
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Entreprenören ska utforma drift- och underhållsinstruktioner samt underhållsplan för fastigheten på så vis att dessa är lätta att förstå och går att uppdatera med eventuella förändringar och avvikelser som skett under produktionsskedet.

Informationen ska minst innehålla följande delar:

  • Miljöanpassad skötselplan för grönytor på tomten
  • Skötselinstruktioner för energieffektiv drift och underhåll av fastighetens installationer och system.
  • Skötsel av filter för bibehållande av ventilationens effektivitet
  • Information om sortering/ hantering av hushållens avfall
  • Instruktioner för omhändertagande av farligt avfall
  • Skötselinstruktioner för att upprätthålla byggnadens beständighet.
  • Underhållsplan
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts