Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Miljösamordnare

Krav ID
10926:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Kvalificeringskrav
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA AF 12,
AFD.32 Entreprenörens organisation
(Ange under denna rubrik eller under någon av underliggande koder och rubriker att entreprenören redovisar namn och kontaktuppgifter på samordningsansvarig för miljö - och energikrav inom projektet.)
AFD.322 Entreprenörens projekteringsledare
AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl
AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige
AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige

Entreprenören ska i anbudet ange namn och kontaktuppgifter för den person som kommer ges formellt övergripande ansvar för samordning av arbetet med byggprocessens miljöaspekter respektive ansvar för samordning av beställarens miljö - och energikrav inom projektet.

Anbudet ska med namn och kontaktuppgifter ange vem som har samordningsansvaret under projekteringen respektive under produktionen på byggarbetsplatsen om det är annan än ovan nämnd person.

Miljösamordnare eller Miljöledare kan exempelvis vara en sådan person. Sådan samordnare ska ha erforderlig kompetens för sitt ansvar. Fler samordningsroller för olika områden (så som konstruktioner, energiaspekter, täthet, fuktsäkerhet med mera) kan också utses så länge ett övergripande samordningsansvar finns.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts