Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystem

Krav ID
10966:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik: 

AMA VVS & kyl 19 

57 Luftbehandlingssystem 

QF Värmeväxlare 

(Sätt in nedanstående text.)

Värmeväxlare i från- och tilluftssystem ska ha en "torr" temperaturverkningsgrad enligt nedan vid full återvinning.

Torrtemperaturverkningsgraden ska uppnås vid frånluftstemperaturen +25 grader C och 27 % relativ luftfuktighet (daggpunkt vid +5) samt uteluft + 5 grader C, och vara beräknad och uppmätt för aktuell värmeväxlarmodell enligt SS-EN 308:1997, vid balanserat luftflöde och utan inverkan av kondensering, påfrysning eller avfrostning. 

Verkningsgrad ska även redovisas vid frånluftstemperaturen +22 grader C och 40 % relativ luftfuktighet (daggpunkt vid +8) samt uteluft -10 grader C, och vara beräknad och uppmätt för aktuell värmeväxlarmodell enligt SS-EN 308:1997, vid balanserat luftflöde inklusive inverkan av kondensering, påfrysning och avfrostning. 

Entreprenören ska se till att beställaren vid överlämningen får skötselanvisningar och informeras om hur värmeväxlaren ska driftas och underhållas för att verkningsgraden ska kunna upprätthållas. Exempelvis så ska utförliga metoder för hur avfrostning ska ske finnas. 

 

• För plattvärmeväxlare: Verkningsgrad om minst 75%. För värmeväxlare av typ mot- och korsström ska instruktioner för avfrostning bifogas. 

• För batterivärmeväxlare och värmerörsväxlare (med eller utan fasövergång): Verkningsgrad om minst 70%. Innehåll i överföringsmediet redovisas. 

• För roterande- och för kammarvärmeväxlare: Verkningsgrad om minst 80%. I beräkning av verkningsgraden ska läckage- och renblåsningsflöde (från tilluftssidan till frånluftssidan) räknas in. Renblåsningsflöde ska redovisas. Tryck för att säkerställa rätt läckageriktning (tillsatsstrypning) ska redovisas. Entreprenören har garantiåtagande om minst 5 år att lukt och orenhet i frånluft (så som rök och matos etcetera) inte läcker till tilluften. 

 

Frånluftsflödet ska vara injusterat till ett något högre värde än tilluftsflödet, obalansen får inte vara högre än 10 %. I slutbesiktningen kommer mätning och redovisning av samtliga återvinnares temperaturverkningsgrader att ingå. 

AMA VVS & kyl 19 YHB.57 Kontroll av luftbehandlingssystem (Under rubriken anges ovanstående stycke nummer 1, 4 och 5.)

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Verkningsgrad för värmeväxlare i från- och tilluftssystem

Krav ID
10966:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik: 

AMA VVS & kyl 19

57 Luftbehandlingssystem 

QF Värmeväxlare 

(Sätt in nedanstående text.) 

Värmeväxlare i från- och tilluftssystem ska ha en "torr" temperaturverkningsgrad enligt nedan vid full återvinning.

Torr temperaturverkningsgraden ska uppnås vid frånluftstemperaturen +25 grader C och 27 % relativ luftfuktighet (daggpunkt vid +5) samt uteluft + 5 grader C, och vara beräknad och uppmätt för aktuell värmeväxlarmodell enligt SS-EN 308:1997, vid balanserat luftflöde och utan inverkan av kondensering, påfrysning eller avfrostning. 

Verkningsgrad ska även redovisas vid frånluftstemperaturen +22 grader C och 40 % relativ luftfuktighet (daggpunkt vid +8) samt uteluft -10 grader C, och vara beräknad och uppmätt för aktuell värmeväxlarmodell enligt SS-EN 308:1997, vid balanserat luftflöde inklusive inverkan av kondensering, påfrysning och avfrostning. 

Entreprenören ska se till att beställaren vid överlämningen får skötselanvisningar och informeras om hur värmeväxlaren ska driftas och underhållas för att verkningsgraden ska kunna upprätthållas. Exempelvis så ska utförliga metoder för hur avfrostning ska ske finnas. 

 

• För plattvärmeväxlare: Verkningsgrad om minst 80%. För värmeväxlare av typ mot- och korsström ska instruktioner för avfrostning ska bifogas. 

• För batterivärmeväxlare och värmerörsväxlare (med eller utan fasövergång): Verkningsgrad om minst 75%. Innehåll i överföringsmediet redovisas. 

• För roterande- och för kammarvärmeväxlare: Verkningsgrad om minst 85%. I beräkning av verkningsgraden ska läckage- och renblåsningsflöde (från tilluftssidan till frånluftssidan) räknas in. Renblåsningsflöde ska redovisas. Tryck för att säkerställa rätt läckageriktning (tillsatsstrypning) ska redovisas. Entreprenören har garantiåtagande om minst 5 år att lukt och orenhet i frånluft (så som rök och matos etcetera) inte läcker till tilluften. 

 

Frånluftsflödet ska vara injusterat till ett något högre värde än tilluftsflödet, obalansen får inte vara högre än 10 %. I slutbesiktningen kommer mätning och redovisning av samtliga återvinnares temperaturverkningsgrader att ingå. 

AMA VVS & kyl 19 YHB.57 Kontroll av luftbehandlingssystem (Under rubriken anges ovanstående stycke nummer 1, 4 och 5.)

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts