Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Givare och mätare

Krav ID
10995:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA EL 12
8 Styr- och övervakningssystem
(Sätt in nedanstående text, under okodad underrubrik "Givare- och mätare".)

Byggnaden ska projekteras och byggas med givare och mätare samt beräkningsmöjligheter enligt nedan.

Mätning ska kunna ske utifrån separata givare och mätare för varje energibärare som levererar energi. Huvudgivare och mätare ska finnas i den byggnad som mottar energileveransen. I varje byggnad som mottar energi via mottagningsbyggnaden så ska undermätare och givare installeras.

Genom givare och mätare ska verksamheters och brukares energianvändning kunna skiljas från byggnadens fastighetsenergi och energi för uppvärmning. Givares och mätares noggrannhet får avvika med maximalt 3 % vid nominellt flöde.

AMA EL 12
81 Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift
(Sätt in nedanstående text, under okodad underrubrik Givare- och mätare.)

Givare och mätare ska projekteras in så att man genom mätning kan få fram värden för, eller på grundval av mätvärden och andra tillgängliga värden beräkna fram värden för:

El-användning:

 • Byggnadens totala elanvändning
 • Byggnadens totala användning av el för uppvärmning (om el används)
 • Byggnadens totala användning av el för kyla (om el används)
 • Byggnadens totala användning av el för uppvärmning av tappvarmvatten (om el används)
 • Byggnadens totala användning av el för byggnadens fastighetsenergi uppdelat på ventilation, värmesystem, kylsystem, tappvattensystem, hiss, belysning inomhus, belysning utomhus, utvändig el.
 • Brukarens användning av hushållsel (individuell mätning).
 • Lokalers användning av el (individuell mätning, ex. tvättstuga, verksamhetslokal).

Övrig energianvändning:

 • Fastighetens totala värme-användning (fjärrvärme om ansluten, sol eller annan källa, om sådan används)
 • Fastighetens totala användning av fjärrkyla (om sådan används)
 • Fastighetens totala användning av energi för uppvärmning av tappvarmvatten
 • Fastighetens energi för tappvarmvattencirkulationen.
 • Brukarens tappvarmvatten-användning, "individuell mätning". OBS! Om beställaren /upphandlaren har valt att sådan "individuell mätning" ska projekteras in, annars tas denna punkt bort!

Vatten användning:

 • Flödesmätare för kallvatten in till varmvattenberedare för tappvarmvatten. Sådan mätares noggrannhet får avvika maximalt 5 %.

En instruktion för avläsning av varje givare och mätare ska finnas och ingå i överlämningen. En instruktion för hur värden för ovanstående punkter kan tas fram genom avläsning eller beräkningar grundade på givar- och mätvärden och andra värden ska tas fram och ingå i överlämningen till beställaren.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts