Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Överlämning

Krav ID
10997:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA Hus 14
YUP.5 Information till drift- och underhållspersonal för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer.
(Sätt in nedanstående text)
OCH
AMA Hus 14
YUH.5 Driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
OCH
YUK.5 Underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
(YUH.5 och YUK.5 Innebär att entreprenören ska ta fram de handlingar som behövs för installationernas drift och underhåll, komplettera med texten nedan.)

Entreprenören ska efter slutbesiktning informera och utbilda driftorganisationen i samband med överlämnandet.

Överlämningen ska följa det tidigare upprättade systemet för samlad dokumentation för uppföljning av energikraven under projektering och produktion. Därvid ska byggnadens energiprestanda så som byggnaden är projekterad och producerad också redovisas enligt beställarens redovisningsmall (mall för redovisning av energi) och ingå i relationshandlingarna.

Innehållet i informationen ska följa systemet för samlad dokumentation för uppföljning av energikraven under projektering och produktion.

Undervisningen ska följa planen för undervisning som finns upprättad i systemet för samlad dokumentation för uppföljning av energikraven under projektering och produktion.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts