Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energieffektivitetsklass diskmaskin

Krav ID
10008:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Diskmaskiner ska minst uppfylla energieffektivitetsklass D för diskmaskiner, i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2019/2017 om komplettering av Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts