Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ljudnivå (Diskmaskin)

Krav ID
10038:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ljudnivån för diskmaskiner ska maximalt uppgå till 46 dB(A).  

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts