Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Mjukgörare i plast- och gummimaterial inklusive extern strömkabel

Krav ID
11416
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Mjukgörare (ftalater) på kandidatförteckningen får inte tillsättas i vitvarans plast eller gummimaterial, inklusive den externa strömkabeln, i halter högre än 0,1viktsprocent.

Undantag

  • Mönsterkort/kretskort (printed circuit board, PCB)
  • Plast och gummidelar som väger mindre än 25 g och som ingår i elektronikdelar
Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts