Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Förbättrad energieffektivitetsklass diskmaskin

Krav ID
11455
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng/prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska diskmaskiner uppfylla energieffektivitetsklass C eller bättre, i enlighet med förordning (EU) 2019/2017 om komplettering av direktiv (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts