Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energieffektivitetsklass torkskåp

Krav ID
11414
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng/prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska torkskåp ha en energiförbrukning på max 0,4 kWh/ kg tvätt.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts