Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Rutiner för substitution av farliga ämnen i produkterna

Krav ID
11446
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska, antingen som tillverkare eller via sin eller sina underleverantörer, senast i samband med avtalsstart, ha implementerade rutiner, modell, bedömningssystem eller liknande för substitution av miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen i produkterna som omfattas av avtalet. Rutinerna eller liknande ska vara dokumenterade och tillämpas under hela avtalstiden. De ska minst inkludera de 5 stegen i europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) modell för kemikaliesubstitution:

 

  1. Ha kunskap om dina kemiska ämnen och behov
  2. Leta efter alternativ
  3. Bedöm, jämför och välj
  4. Testa, inför och förbättra
  5. Informera distributionskedjan

 

På begäran av den upphandlande organisationen ska leverantören inom [tre veckor/annan tid som bestäms av den upphandlande organisationen] från det att begäran mottogs, presentera rutinerna eller liknande och hur dessa är implementerade när det gäller produkterna som omfattas av avtalet.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts