Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energieffektivitetsklass torktumlare

Krav ID
10042:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Torktumlare ska minst uppfylla energieffektivitetsklass A+ för torktumlare, i enlighet med förordning (EU) nr 392/2012 om komplettering av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av torktumlare för hushållsbruk.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts