Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energieffektivitetsklass tvättmaskin

Krav ID
11448:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Tvättmaskiner samt kombinerade tvättmaskiner/torktumlare ska, i enlighet med förordning (EU) nr 2019/2014 om komplettering av direktiv (EU) 2017/1369 vad gäller om energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk för hushållsbruk, minst uppfylla följande energieffektivitetsklasser:

Tabell 1 Energieffektivitetsklass tvättmaskin
Produkttyp Energieffektivitetsklass
Tvättmaskin D
Kombinerad tvättmaskin/torktumlare E*

*Energieffektivitetsklass för kombinerade maskiner avser energimärkningsklass för den fullständiga cykeln (tvätt och tork).

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts