Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Förbättrad energieffektivitetsklass tvättmaskin

Krav ID
11454
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng/prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska tvättmaskiner samt kombinerade tvättmaskiner/torktumlare, enlighet med förordning (EU) nr 2019/2014 om komplettering av direktiv (EU) 2017/1369 vad gäller ommed avseende på energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk, uppfylla följande energieffektivitetsklasser eller bättre:

 

Tabell 1 Energieffektivitetsklass tvättmaskin samt kombinerad tvättmaskin/torktumlare
Produkttyp Energieffektivitetsklass
Tvättmaskin C
Kombinerad tvättmaskin/torktumlare D*

*Energieffektivitetsklass för kombinerade maskiner avser klassen för den fullständiga cykeln (tvätt och tork).

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts