Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energieffektivitetsklass ugnar

Krav ID
11415
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ugnar ska minst uppfylla energieffektivitetsklass A i enlighet med förordning (EU) nr 65/2014 om komplettering av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/30/EU vad gällerenergimärkning av ugnar och köksfläktar för hushållsbruk.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts