Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energieffektivitetsklass kylskåp, frysskåp och kombinerade kyl/frysskåp

Krav ID
10136:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Kylskåp, frysskåp samt kombinerade kyl- och frysskåp ska minst uppfylla energieffektivitetsklass E för kylskåp, frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp uppfyllas, i enlighet med förordning EU nr 2019/2016 om komplettering av  direktiv 2017/1369 vad gäller om energimärkning av kyl och frys för hushållsbruk.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts