Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ljudnivå (Kylskåp, frysskåp och kombinerade kyl/frysskåp)

Krav ID
10138:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ljudnivån för kylskåp, frysskåp och kombinerade kyl/frysskåp ska maximalt uppgå till nivåerna enligt tabellen nedan:

Tabell 1. Ljudnivåer för kyl-, frys- och kombinerade kyl/frysskåp

Produkttyp Ljudnivå
Kylskåp 41 dB
Frysskåp utan automatisk avfrostning 42 dB
Frysskåp med automatisk avfrostning 43 dB
Kombinerade kyl/frysskåp utan automatisk avfrostning 41 dB
Kombinerade kyl/frysskåp med automatisk avfrostning 43 dB

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts