Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Förbättrad energieffektivitetsklass kylskåp, frysskåp och kombinerade kyl/frysskåp

Krav ID
11453
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng/prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska kylskåp, frysskåp samt kombinerade kyl/frysskåp uppfylla energieffektivitetsklass D eller bättre, i enlighet med förordning (EU) 2019/2016 om komplettering av direktiv (EU) 2017/1369 vad gäller om energimärkning av kyl-/frysprodukter. och frys för hushållsbruk.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts