Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Drift och underhåll av belysningsinstallationer

Krav ID
10885:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Drifts- och underhållsplanen som upprättats av belysningsprojektören ska följas. Detta innefattar att:

  • Entreprenören ska säkerställa att belysningsutrustningen (inklusive lampor, armaturer och reglerdon) installeras exakt enligt vad som anges i projekteringen.
  • Entreprenören ska säkerställa att belysningsinstallationen och reglerdonen fungerar ordentligt och inte använder mer energi än nödvändigt.
  • Belysningsanläggningens styrsystem ska justeras enligt instruktioner som är upprättade av projektören för att uppnå maximal energieffektivitet.

Underhållsplan och serviceintervall ska anpassas till hur anläggningen används.

Förändringar, exempelvis användning av ersättningsprodukter, får inte göras utan belysningsprojektörens och den upphandlande myndighetens medgivande. Dokumentation ska då uppvisas som säkerställer att anläggningens belysningskvalitet och energiprestanda bibehålls eller förbättras.

Drift- och underhållsplanen ska revideras så att den alltid överensstämmer med de produkter och styrsystem som finns i anläggningen.

AMA-rubrik:
Vid utförande- och totalentreprenad:
AMA EL 19, YJL.63 Drift- och underhållsinstruktioner för elkraftsinstallationer (skriv in kravtext ovan).

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts