Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Entreprenörens belysningskompetens

Krav ID
11307
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Kvalificeringskrav
Kravtext

Leverantören ska säkerställa att den förfogar över den kompetens som krävs för att utföra uppdraget. Erbjuden konsult/erbjudna konsulter ska ha goda kunskaper och erfarenhet av att utföra belysningsentreprenader och att installera styrsystem för belysning.

Konsulten/konsulterna ska ha genomfört minst [två stycken, eller annat antal som den upphandlande myndigheten anger] belysningsinstallationer vardera för extern uppdragsgivare. Anbudet ska särskilt visa hur konsulten/konsulterna genomfört installationer med god energiprestanda och i enlighet med anvisningar i projekteringen.

AMA-rubriker:
Vid utförandeentreprenad:
AMA AF 12, AFC.2 Utförande (skriv in kravtext ovan).
Vid totalentreprenad:
AMA AF 12, AFD.2 Utförande (skriv in kravtext ovan).

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts