Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energieffektiv belysningsanläggning

Krav ID
11304
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Energianvändningen ska för respektive rumstyp inte överstiga de nivåer (LENI-tal, kWh/m2/år) som anges i tabellen nedan. [Om den verkliga utnyttjningstiden skiljer sig från nedanstående tid ska den upphandlande myndigheten ange detta.]

Typrum

Energianvändning (LENI-tal, kWh/m2, år) vid vald styrning:

Manuell styrning

Frånvaro-/närvaro-styrning

Dagsljus-styrning

KONTOR, utnyttjningstid 2500h*

Cellkontor >10 m2

16

12

7

Storkontor >12 m2

25

23

17

Korridor

15

11

6

Pausrum större

14

12

10

Pausrum mindre

14

12

9

Konferensrum

16

11

9

Förråd

5

2

2

Trapphus kontor <30 m2

30

27

27

Garage kontor, 75-100 lux

5

1

1

SKOLOR, utnyttjningstid 2000h*

Klassrum

19

15

12

Grupprum

18

16

13

Korridor

12

7

4

Aula

19

14

9

Uppehållsrum

16

10

8

SPORTHALLAR, utnyttjningstid 4000h*

Sporthall

56

39

33

Omklädning

11

10

10

Förråd

7

2

2

Kommunikationsytor <3 m höjd

20

15

11

Kommunikationsytor < m höjd

36

27

19

RESTAURANG, utnyttjningstid 4000h*

Matsal

20

20

17

Kök

25

25

25

Kök/förråd

11

9

9

Personalrum <30 m2

14

12

10

SJUKHUS, utnyttjningstid 5000h*

Vård/patientrum, multifunktion

100

64

58

Vård/patientrum

35

35

26

Undersökning 500 lux

48

42

31

Operation

95

95

95

Korridor, normal samt städning

35

35

35

Korridor, multifunktion och OP-avdelning

50

50

50

Väntrum

40

40

40

Kulvert

25

11

10

*Enligt SS-EN 15193-1: Byggnaders energiprestanda - Energikrav för belysning - Del 1: Specifikationer, Modul M9, eller likvärdig standard

 

AMA-rubrik: 
AMA EL 19, 63.FF System för allmänbelysning och arbetsplatsbelysning i hus (skriv in kravtexten ovan).

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts