Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Projektörens belysningskompetens

Krav ID
10873
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Kvalificeringskrav
Kravtext

Anbudsgivaren ska ha tidigare erfarenhet av att ha projekterat energieffektiva belysningsanläggningar och ska inlämna referensuppdrag som styrker detta. Beskrivningen ska visa hur energieffektivisering och relevanta standarder för belysningskvalitet beaktades vid projekteringen, samt resultat av installerad anläggning. 

Referensuppdragen ska inte vara äldre än fem år, och ska vara godkända av uppdragens beställare.

AMA-rubriker
Vid totalentreprenad:
AMA AF 12, AFD.2 Utförande (skriv in kravtexten ovan)

Vid konsultupphandling:
AMA AF Konsult 10, AUC.2 Genomförande
(skriv in kravtexten ovan)

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts