Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)

Krav ID
10074:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Utrustningen ska inte vara biocidbehandlad.1

AMA-rubrik

Skriv in kravtext under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 21:
XC INREDNINGAR FÖR STORDRIFTSBEREDNING, TILLAGNING ELLER SERVERING AV LIVSMEDEL
XL UTRUSTNINGAR OCH MASKINER FÖR STORDRIFTSBEREDNING, TILLAGNING ELLER SERVERING AV LIVSMEDEL
XM KYLENHETER OCH FRYSENHETER M M

1Definition enligt artikel 3 i förordning (EU) 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts