Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Minskad vattenmängd vid slutsköljning

Krav ID
11510
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Huv-, underbänks- och tunneldiskmaskiner ska vid slutsköljning maximalt förbruka de vattenmängder per diskkorg som anges i tabellen nedan:

Diskmaskinstyp Slutsköljningsvattenmängd per diskkorg
Huvdiskmaskin, underbänksdiskmaskin 3 liter/diskkorg
Huvdiskmaskin som kan ställas om till grovdiskmaskin 3 liter/diskkorg
Tunneldiskmaskin 1,5 liter/diskkorg

AMA-rubrik
Skriv in kravtext under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 21:
XLF DISKMASKINER I STORKÖK E D
XLF.1 Korgdiskmaskiner
XLF.11 Underbänksdiskmaskiner
XLF.12 Huvdiskmaskiner
XLF.13 Tunneldiskmaskiner

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts