Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ljudnivå

Krav ID
10063:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ljudtrycksnivån för kokgrytor ska maximalt uppgå till 60 dBA enligt EN ISO 11201:2010 eller likvärdig standard. Mätningen ska göras där avståndet till kokgrytan är 1 meter och mäts när kokgrytan låter som mest (med omröraren i gång). 

AMA-rubrik
Skriv in kravtext under kod och rubrik i AMA Hus 21:
XLC.33 Kokgrytor

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts