Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energianvändning

Krav ID
10090
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

All serveringsutrustning som har funktion för kyla eller värme ska vara isolerade och termostatstyrda.

AMA-rubrik
Skriv in kravtext under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 21:
XCB.5 Inredningsenheter i serveringsutrymmen
XLH VAGNAR FÖR STORKÖK E D
XLH.4 Dispenservagnar
XLH.6 Mattransportvagnar

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts