Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Utbildning för miljöanpassad användning av storköksutrustning

Krav ID
11507
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska [i samband med installation eller annan tid som bestäms av den upphandlande organisationen] genomföra minst en utbildning för kökspersonal som omfattar hur storköksutrustningen ska användas och underhållas på ett miljöanpassat sätt för att hushålla med resurser som energi, vatten och kemikalier i storköket. 

Leverantören ska även tillhandahålla utbildningsmaterial som beställaren kan använda för att genomföra egna utbildningar av ny personal. Utbildningsmaterialet ska vara tillgängligt för kökspersonal med olika funktionsförmågor, till exempel i form av filmer, lättläst text eller uppläst text.

AMA-rubrik
Skriv in kravtext under följande kod och rubrik i AMA Hus 21:
YXP.3 Information till drift- och underhållspersonal för utrustningar och maskiner för stordriftberedning, tillagning eller servering av livsmedel

 

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts