Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Köldmedier

Krav ID
10852:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Köldmedier i kyl- och frysskåp, kyl- och frysbänkar, kombiskåp, serveringsenheter ska maximalt ha en global uppvärmningspotential (GWP-värde) på ≤ 3.

AMA-rubrik
Skriv in kravtext under aktuell kod och rubrik i AMA Hus 21:
XCB.5 Inredningsenheter i serveringsutrymmen
XLH VAGNAR FÖR STORKÖK E D
XLH.4 Dispenservagnar
XLH.6 Mattransportvagnar
XMB KYLENHETER OCH FRYSENHETER FÖR LIVSMEDEL M M
XMB.1 Kylmöbler
XMB.11 Kylskåp
XMB.111 Kylskåp med inbyggt kylaggregat
XMB.112 Kylskåp anslutna till köldmediesystem
XMB.12 Kylbänkar och kylbrunnar
XMB.121 Kylbänkar och kylbrunnar med inbyggt kylaggregat
XMB.122 Kylbänkar och kylbrunnar anslutna till köldmediesystem
XMB.114 Dryckeskylskåp
XMB.1141 Dryckeskylskåp med inbyggt kylaggregat
XMB.1142 Dryckeskylskåp anslutna till köldmediesystem
XMB.2 Frysmöbler
XMB.22 Frysskåp
XMB.221 Frysskåp med inbyggt kylaggregat
XMB.222 Frysskåp anslutna till köldmediesystem
XMB.25 Frysbänkar
XMB.251 Frysbänkar med inbyggt kylaggregat
XMB.252 Frysbänkar anslutna till köldmediesystem

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts