Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energiprestanda för medium och finfilter

Krav ID
10867:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Luftfilter ska vara energieffektiva. Luftfilter ska därför inte ha högre årlig beräknad energianvändning än enligt tabellen nedan, för den klass som filtret är tillhör. Beräkning av årlig energianvändning ska ske enligt branschstandard RS 4/C/001- 2019 Eurovent rating Standard for the Certification of Air Filters eller likvärdig standard. Avancerad nivå motsvarar energiklass B Eurovents energimärkning enligt standarden.

 
  Årlig energianvändning i kWh enigt RS4/C/001/2019
Krav för1 ePM1 (Mx =200 AC fine) ePM1 och ePM1,min ≥ 50%
50 och 55 %  1050
60 och 65 % 1100
70 och 75 % 1250
80 och 85 %  1450
> 90 % 1550
   
Krav för1 ePM2,5 (Mx =250g AC fine) ePM2,5 och ePM2,5,min ≥ 50%
50 och 55 % 950
60 och 65 % 1000
70 och 75 % 1050
80 och 85 % 1200
> 90 % 1300
   
Krav för1 ePM10 (Mx =400g AC fine) ePM10 och ePM10,min ≥ 50%
50 och 55 % 650
60 och 65 % 700
70 och 75 % 800
80 och 85 % 900
> 90 % 1050
   
 Mx avser stoftpartiklar för testningen.  AC Fine avser hur filtret håller teststoftet enligt testmetoden. A2/AC Fine innebär ungefär en dubbel stofthållning i antal gram. Mer information finns i standarden.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Energiprestanda för medium och finfilter

Krav ID
10867:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Luftfilter ska vara energieffektiva. Luftfilter ska därför inte ha högre årlig beräknad energianvändning än enligt tabellen nedan, för den klass som filtret är tillhör. Beräkning av årlig energianvändning ska ske enligt branschstandard RS 4/C/001- 2019 Eurovent rating Standard for the Certification of Air Filters eller likvärdig standard. Basnivå motsvarar energiklass C i Eurovents energimärkning enligt standarden.

 
  Årlig energianvändning i kWh enigt RS4/C/001/2019
Krav för1 ePM1 (Mx =200 AC fine) ePM1 och ePM1,min ≥ 50%
50 och 55 %  1400
60 och 65 % 1450
70 och 75 % 1550
80 och 85 %  1800
> 90 % 1900
   
Krav för1 ePM2,5 (Mx =250g AC fine) ePM2,5 och ePM2,5,min ≥ 50%
50 och 55 % 1300
60 och 65 % 1350
70 och 75 % 1400
80 och 85 % 1500
> 90 % 1600
   
Krav för1 ePM10 (Mx =400g AC fine) ePM10 och ePM10,min ≥ 50%
50 och 55 % 750
60 och 65 % 850
70 och 75 % 900
80 och 85 % 1000
> 90 % 1400
   
Mx avser stoftpartiklar för testningen.  AC Fine avser hur filtret håller teststoftet enligt testmetoden. A2/AC Fine innebär ungefär en dubbel stofthållning i antal gram. Mer information finns i standarden.
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts