Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Isolering av utomhusbassänger

Krav ID
11447
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Bottenplattor på utomhusbassänger ska alltid isoleras.

Isolering ska ske med slutna celler eller annan likvärdig metod så att konstruktionen isoleras mot mark- och grundvatten.

Montage av isolering ska vara utförd så att det inte uppstår någon inträngning av vatten mellan isolering och andra delar av bassängkonstruktionen.

I övrigt gäller kravet “Bassänger vid rörligt grundvatten” (Kravid 11141) också för utomhus bassänger.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts