Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Dimensionering av rör

Krav ID
11146
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Samtliga trycksatta ledningar i system med kontinuerligt cirkulerande vatten ska dimensioneras för ett maximalt tryckfall om 10 millimeter vattenpelare per meter (mmvp/m). Övriga rör, såsom rörledningar till attraktioner eller tömningsledningar som endast är i drift sekventiellt, ska dimensioneras för ett maximalt tryckfall om 13 mmvp/m. Samtliga sugledningar i system med kontinuerligt cirkulerande vatten ska dimensioneras för ett maximalt tryckfall om 7 mmvp/m.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts