Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Belysningskompetens

Krav ID
11305
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Kvalificeringskrav
Kravtext

Leverantören ska säkerställa att den förfogar över den kompetens som krävs för att utföra uppdraget. Erbjuden konsult/erbjudna konsulter ska ha mycket goda kunskaper och erfarenhet av att utföra belysningsprojektering som innefattar:

  • Ljusdesign
  • Dagsljusteknik och olika typer av styrsystem för belysning
  • Ljusgestaltning och utformning av arbetsmiljöer
  • Elsäkerhet

Konsulten/konsulterna ska ha genomfört minst [två stycken, eller annat antal som den upphandlande myndigheten anger] belysningsprojekteringar vardera för extern uppdragsgivare. Anbudet ska särskilt visa hur konsulten/konsulterna genomfört projekteringar med god dagsljushantering och energiprestanda med bibehållen god belysningskvalitet.

Konsulten/konsulterna ska genom CV och angivande av referenser styrka hur kravet uppfylls.

AMA-rubriker:
Vid totalentreprenad:
AMA AF 12, AFD.2 Utförande (skriv in kravtexten ovan)

Vid konsultupphandling:
AMA AF Konsult 10, AUC.2 Genomförande (skriv in kravtexten ovan)

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts