Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Belysning i djup bassäng

Krav ID
11348
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Undervattensbelysning ska finnas för bassäng som är djupare än 0,6 meter. Belysningen ska som minst ge sådana ljusförhållanden under hela dygnet att människor och större föremål på bassängbottnen är synliga från ovan vattenytan. Ljusförhållanden kan i övrigt anpassas efter ljusförhållanden under dygnet och olika årstider.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts