Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Projektering för minskad klimatpåverkan

Krav ID
11488
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Syftet med detta krav är att ur ett livscykelperspektiv minska projektets negativa klimatpåverkan. Med livscykelperspektiv avses perspektiv på livscykeln som följer EN 15 978 och EN 15 804.  

Konsulten ska:

 • På startmötet presentera sin organisation (inklusive personer, ansvar och roller) för arbetet med att genomföra detta krav.
 • Senast på startmötet, i samråd med beställaren, bestämma datum för när samrådspunkterna i Bilaga Beräkningsanvisningar ska behandlas och fastställas. Vilka samrådspunkter som avses anges nedan i detta krav.
 • Arbeta med att minska objektens negativa klimatpåverkan genom aktiva val och klimatberäkningar i projekteringen. Det gäller materialval, val av konstruktioner och att optimera konstruktioner eller genomföra andra optimeringar.
 • Samordna med energi- och miljöansvariga/samordnare.
 • Säkerställa att minskad klimatpåverkan inte hindrar att beställarens krav på byggnadens energianvändning uppnås.
 • Utforma anvisningar, för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, så att och skydd av naturmiljön säkerställs. [OBS information till Beställaren: Denna punkt ska tas bort om uppdraget till konsulten inte ger möjlighet för konsulten att utforma dessa anvisningar!]
 • Beräkna och redovisa klimatpåverkan av projekterade objekt (modul A1-A3).
 • Beräkningar och redovisning av beräkningar ska ske enligt Bilaga Beräkningsanvisningar samt enligt den kompletterande bilagan Tekniska anvisningar, version 2020-05-15 Rev 2: 2020-02-01, IVL eller avseende den sistnämnda, enligt en likvärdig anvisning.
 • Beräkningar och redovisning av om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås ska redovisas enligt Bilaga Beräkningsanvisningar.
 • Konsulten ska kalla till och genomföra möte med beställaren och eventuella sido- och underkonsulter och materialleverantörer för att presentera resultatet av klimatberäkningarna.
 • Beräkningar och resultat ska dokumenteras och ingå i levererade handlingar och andra styrande handlingar vid överlämningen till beställaren.

 

Kravnivå för minskad klimatpåverkan:

 • Klimatpåverkan från respektive objekt ska vara minst  25% lägre än beräknad BU-lösning för respektive objekt eller inte överstiga 235 Kg CO2-e per m2 BTA. Siffran 235 Kg CO2-e per m2 BTA avser modulerna A1-A5. Att uppnå krav avseende klimatpåverkan får inte hindra att beställarens krav på byggnadens energianvändning uppnås. Förklaringar av ”BU-lösning” finns i Bilaga Beräkningsanvisningar.
   

Om klimatpåverkan från respektive objekt inte överstiger 235 Kg CO2-e per m2 BTA (avser modulerna A1-A5) så behöver ovan angivna procentuella minskning inte uppnås. Klimatpåverkan angiven i form av Kg CO2-e per m2 BTA ska då visas genom klimatberäkningar. Sådan klimatberäkning ska då uppfylla Bilaga Beräkningsanvisningar samt enligt den kompletterande bilagan Tekniska anvisningar, version 2020-05-15 Rev 2: 2020-02-01, IVL eller avseende den sistnämnda, enligt en likvärdig anvisning. För beräkning av modulerna A4 och A5 gäller avsnitt 1.10 i Bilaga Beräkningsanvisningar.

Avseende Bilaga Beräkningsanvisningar, gäller följande:

 • Avsnitt 1. 4 Två metoder för att beräkna förändrad klimatpåverkan: Konsulten ska senast vid startmötet redovisa val av metod.
 • Avsnitt 1.6 Byggdelars terminologi och klassificering: Parterna fastställer i samråd vilken terminologi och klassificering som ska användas.
 • Avsnitt 1.7 Byggdelsförteckning och gränsdragning: Parterna fastställer i samråd byggdelsförteckning och gränsdragningar.
 • Avsnitt 1.12 Definition av Business-as-usual lösningar (BU-lösningar): Parterna håller samråd om, men beställaren är den som äger rätt att avgöra, vad som är BU-lösningar eller A-lösningar.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Projektering för minskad klimatpåverkan

Krav ID
11488
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Syftet med detta krav är att ur ett livscykelperspektiv minska projektets negativa klimatpåverkan. Med livscykelperspektiv avses perspektiv på livscykeln som följer EN 15 978 och EN 15 804.  

Konsulten ska:

 • På startmötet presentera sin organisation (inklusive personer, ansvar och roller) för arbetet med att genomföra detta krav.
 • Senast på startmötet, i samråd med beställaren, bestämma datum för när samrådspunkterna i Bilaga Beräkningsanvisningar ska behandlas och fastställas. Vilka samrådspunkter som avses anges nedan i detta krav.
 • Arbeta med att minska objektens negativa klimatpåverkan genom aktiva val och klimatberäkningar i projekteringen. Det gäller materialval, val av konstruktioner och att optimera konstruktioner eller genomföra andra optimeringar.
 • Samordna med energi- och miljöansvariga/samordnare.
 • Säkerställa att minskad klimatpåverkan inte hindrar att beställarens krav på byggnadens energianvändning uppnås.
 • Utforma anvisningar, för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, så att och skydd av naturmiljön säkerställs. [OBS information till Beställaren: Denna punkt ska tas bort om uppdraget till konsulten inte ger möjlighet för konsulten att utforma dessa anvisningar!]
 • Beräkna och redovisa klimatpåverkan av projekterade objekt (modul A1-A3).
 • Beräkningar och redovisning av beräkningar ska ske enligt Bilaga Beräkningsanvisningar samt enligt den kompletterande bilagan Tekniska anvisningar, version 2020-05-15 Rev 2: 2020-02-01, IVL eller avseende den sistnämnda, enligt en likvärdig anvisning.
 • Beräkningar och redovisning av om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås ska redovisas enligt Bilaga Beräkningsanvisningar.
 • Konsulten ska kalla till och genomföra möte med beställaren och eventuella sido- och underkonsulter och materialleverantörer för att presentera resultatet av klimatberäkningarna.
 • Beräkningar och resultat ska dokumenteras och ingå i levererade handlingar och andra styrande handlingar vid överlämningen till beställaren.

Kravnivå för minskad klimatpåverkan:

 • Klimatpåverkan från respektive objekt ska vara minst 40% lägre än beräknad BU-lösning för respektive objekt eller inte överstiga 235 Kg CO2-e per m2 BTA. Siffran 235 Kg CO2-e per m2 BTA avser modulerna A1-A5. Att uppnå krav avseende klimatpåverkan får inte hindra att beställarens krav på byggnadens energianvändning uppnås. Förklaringar av ”BU-lösning” finns i Bilaga Beräkningsanvisningar.
   

Om klimatpåverkan från respektive objekt inte överstiger 235 Kg CO2-e per m2 BTA (avser modulerna A1-A5) så behöver ovan angivna procentuella minskning inte uppnås. Klimatpåverkan angiven i form av Kg CO2-e per m2 BTA ska då visas genom klimatberäkningar. Sådan klimatberäkning ska då uppfylla Bilaga Beräkningsanvisningar samt enligt den kompletterande bilagan Tekniska anvisningar, version 2020-05-15 Rev 2: 2020-02-01, IVL eller avseende den sistnämnda, enligt en likvärdig anvisning. För beräkning av modulerna A4 och A5 gäller avsnitt 1.10 i Bilaga Beräkningsanvisningar.

Avseende Bilaga Beräkningsanvisningar, gäller följande:

 • Avsnitt 1. 4 Två metoder för att beräkna förändrad klimatpåverkan: Konsulten ska senast vid startmötet redovisa val av metod.
 • Avsnitt 1.6 Byggdelars terminologi och klassificering: Parterna fastställer i samråd vilken terminologi och klassificering som ska användas.
 • Avsnitt 1.7 Byggdelsförteckning och gränsdragning: Parterna fastställer i samråd byggdelsförteckning och gränsdragningar.
 • Avsnitt 1.12 Definition av Business-as-usual lösningar (BU-lösningar): Parterna håller samråd om, men beställaren är den som äger rätt att avgöra, vad som är BU-lösningar eller A-lösningar.
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Projektering för minskad klimatpåverkan

Krav ID
11488
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Syftet med detta krav är att ur ett livscykelperspektiv minska projektets negativa klimatpåverkan. Med livscykelperspektiv avses perspektiv på livscykeln som följer EN 15 978 och EN 15 804.  

Konsulten ska:

 • På startmötet presentera sin organisation (inklusive personer, ansvar och roller) för arbetet med att genomföra detta krav.
 • Senast på startmötet, i samråd med beställaren, bestämma datum för när samrådspunkterna i Bilaga Beräkningsanvisningar ska behandlas och fastställas. Vilka samrådspunkter som avses anges nedan i detta krav.
 • Arbeta med att minska objektens negativa klimatpåverkan genom aktiva val och klimatberäkningar i projekteringen. Det gäller materialval, val av konstruktioner och att optimera konstruktioner eller genomföra andra optimeringar.
 • Samordna med energi- och miljöansvariga/samordnare.
 • Säkerställa att minskad klimatpåverkan inte hindrar att beställarens krav på byggnadens energianvändning uppnås.
 • Utforma anvisningar, för val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen, så att och skydd av naturmiljön säkerställs. [OBS information till Beställaren: Denna punkt ska tas bort om uppdraget till konsulten inte ger möjlighet för konsulten att utforma dessa anvisningar!]
 • Beräkna och redovisa klimatpåverkan av projekterade objekt (modul A1-A3).
 • Beräkningar och redovisning av beräkningar ska ske enligt Bilaga Beräkningsanvisningar samt enligt den kompletterande bilagan Tekniska anvisningar, version 2020-05-15 Rev 2: 2020-02-01, IVL eller avseende den sistnämnda, enligt en likvärdig anvisning.
 • Beräkningar och redovisning av om kravnivå för minskad klimatpåverkan nås ska redovisas enligt Bilaga Beräkningsanvisningar.
 • Konsulten ska kalla till och genomföra möte med beställaren och eventuella sido- och underkonsulter och materialleverantörer för att presentera resultatet av klimatberäkningarna.
 • Beräkningar och resultat ska dokumenteras och ingå i levererade handlingar och andra styrande handlingar vid överlämningen till beställaren.

 

Kravnivå för minskad klimatpåverkan:

 • Klimatpåverkan från respektive objekt ska vara minst 10% lägre än beräknad BU-lösning för respektive objekt eller inte överstiga 235 Kg CO2-e per m2 BTA. Siffran 235 Kg CO2-e per m2 BTA avser modulerna A1-A5. Att uppnå krav avseende klimatpåverkan får inte hindra att beställarens krav på byggnadens energianvändning uppnås. Förklaringar av ”BU-lösning” finns i Bilaga Beräkningsanvisningar.
   

Om klimatpåverkan från respektive objekt inte överstiger 235 Kg CO2-e per m2 BTA (avser modulerna A1-A5) så behöver ovan angivna procentuella minskning inte uppnås. Klimatpåverkan angiven i form av Kg CO2-e per m2 BTA ska då visas genom klimatberäkningar. Sådan klimatberäkning ska då uppfylla Bilaga Beräkningsanvisningar samt enligt den kompletterande bilagan Tekniska anvisningar, version 2020-05-15 Rev 2: 2020-02-01, IVL eller avseende den sistnämnda, enligt en likvärdig anvisning. För beräkning av modulerna A4 och A5 gäller avsnitt 1.10 i Bilaga Beräkningsanvisningar.

Avseende Bilaga Beräkningsanvisningar, gäller följande:

 • Avsnitt 1. 4 Två metoder för att beräkna förändrad klimatpåverkan: Konsulten ska senast vid startmötet redovisa val av metod.
 • Avsnitt 1.6 Byggdelars terminologi och klassificering: Parterna fastställer i samråd vilken terminologi och klassificering som ska användas.
 • Avsnitt 1.7 Byggdelsförteckning och gränsdragning: Parterna fastställer i samråd byggdelsförteckning och gränsdragningar.
 • Avsnitt 1.12 Definition av Business-as-usual lösningar (BU-lösningar): Parterna håller samråd om, men beställaren är den som äger rätt att avgöra, vad som är BU-lösningar eller A-lösningar.