Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Säkerställ klimatkrav i betonghantering

Krav ID
11491
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

(OBS till beställaren: För AMA-rubricering, var god se under information om kravet.)

I produktionsskedet (byggskedet / när byggnader med mera byggs) gäller följande:

Betongkvaliteter som är föreskrivna i styrande handlingar får inte ändras till varianter som medför högre, eller har högre klimatpåverkan.

Tidplanerna ska beakta de uttorkningstider som krävs för att uppnå lägre energianvändning och klimatpåverkan ifrån och i samband med uttorkning.

Tidplanerna ska beakta de uttorkningstider som krävs för föreskrivna betongkvaliteter.

Tidplanerna ska tas fram i ett tidigt skede i samverkan mellan entreprenör och betongleverantör.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts