Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ljudsakkunnig

Krav ID
10539
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Kvalificeringskrav
Kravtext

Entreprenören ska för projektet anlita en ljudsakkunnig som säkerställer att byggnaden klarar uppställda ljudkrav.
Namn, kontaktuppgifter till ljudsakkunnig samt uppgifter som stärker hens kompetens inom området buller och vibrationer bifogas anbud.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts