Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Innehållsdeklaration

Krav ID
10937:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

AMA-rubrik:
AMA Hus 14
YSL.1 Dokumentation av miljöpåverkan varor och material i hus
(Sätt in nedanstående text under denna rubrik och där under en egen okodad underrubrik "Innehållsdeklaration för Material, varor och kemiska produkter ".)

Material, varor och kemiska produkter ska ha en innehållsdeklaration.

De material, varor och kemiska produkter som avses är sådana som anges i kravet om
"Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper" (Bilaga Tabell 1 Material som byggs in).

Innehållsdeklarationen ska (minst) redovisa alla ämnen som har miljö- och hälsofarliga egenskaper (enligt bilagan Tabell 2 Egenskaper) om dessa ämnen överstiger en halt om 0,1 procent.

Innehållet ska deklareras med angivande av ämnets kemiska namn, CAS-nummer och halt (viktprocent i produkten, enligt definitioner i bilagan Tabell 2 Egenskaper).

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts