Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Utbildning städpersonal

Krav ID
10857:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

All städpersonal som utför arbete enligt kontraktet ska senast inom [tre månader eller annan tid som bestäms av den upphandlande organisationen] ha genomgått en städutbildning enligt PRYL (Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare), SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd) eller likvärdigt. Utbildningen ska minst innehålla områdena:

  1. Service och kvalitet, inklusive faktorer som kan påverka kvalitetsnivån.
  2. Ergonomi, friskvård och arbetsmiljö.
  3. Städningens grunder och arbetsplanering, inklusive hygien, spridningsvägar och olika städsystem.
  4. Miljö, inklusive kemisk-tekniska produkter, dosering, kemiska begrepp, säkerhetsdatablad och pH-skalan.
  5. Redskap och maskiner, inklusive olika städmaterial samt skydds- och säkerhetsbestämmelser.
  6. Golvmaterial och underhållsmetoder, inklusive entrésystem.
Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts